top of page
Sphere on Spiral Stairs

Wydarzenia 

 

Kultura - o tym się mówi: cykl audycji radiowych

Fundacja Radio Kuropatwa przygotowuje cykl 6. audycji radiowych promujących wśród słuchaczy lokalną twórczość i twórców

Jest to realizacja zadania publicznego pod tytułem: Kultura - o tym się mówi.

Do końca sierpnia usłyszycie na antenie Radio Kuropatwa zaproszonych gości.

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Powiatu Toruńskiego.

Fundacja otrzymała dotację w wysokości 2000zł

 

IMG_0101.jpg

13-go marca rozpoczęliśmy warsztaty dziennikarskie dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej

20230313_152919_HDR.jpg

Warsztaty dziennikarskie tworzymy z myślą o wszystkich, którzy pragną spróbować swoich sił w dziennikarstwie radiowym.

Organizowane są szkół: w Złejwsi Wielkiej i Czarnowie

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się m.in.:

* Jak pisać, i jak redagować teksty

* Jak ilustrować je swoimi zdjęciami

* Jak sprawić, aby pisanie było ciekawe i przyciągało czytelników i słuchaczy

* Jakie zadawać pytania rozmówcom, a jakich lepiej nie zadawać

* Czy tytuł ma znaczenie

* Skąd czerpać pomysły i co to znaczy, że “tematy leżą na ulicy”?

… i wielu, wielu innych rzeczy.

 

Zajęcia to nie tylko teoria, ale i praktyka w studio Radio Kuropatwa

prowadzenie i realizacja audycji, reportaż radiowy, rozmowa z gośćmi i wiele innych tajników pracy w radio

Smilies_Hands_Heart_609452_1280x853 (1).jpg

Dostaliśmy piękny dar - książki autorstwa red. Romana Czejarka z Radiowej Jedynki oczywiście z autografem
 

IMG_1267.jpg
IMG_1266.jpg
IMG_1289.jpg
IMG_1265.jpg

Jesteśmy ogromnie WDZIĘCZNI wszystkim i każdemu z osobna za najmniejszą pomoc udzieloną fundacji przy organizacji wczorajszego mikołajkowego koncertu życzeń - za dary materialne, dary finansowe i za obecność Słuchaczy Radio Kuropatwa

Ten dzień rozpoczął czas intensywnej pracy dla nas, to nie była jednorazowa akcja - pomagać trzeba systematycznie i będziemy się starać dla Was - liczymy na Wasze Dobre Serca

Christmas_Red_background_Gifts_Box_609513_1280x853 (1).jpg
IMG_1167.jpg

Mikołajki

IMG_1166.jpg
IMG_1165.jpg
Błękitne niebo

DO CELÓW FUNDACJI NALEŻY DZIAŁALNOŚĆ W SFERZE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE:

1) POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB;

2) DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM;

3) DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ;

4) PODTRZYMYWANIA I UPOWSZECHNIANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ;

5),DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH;

6) DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI;

7)DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ TECHNIKI, WYNALAZCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE I WDRAŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ;

8) DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH;

9) NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA;

10) DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY;

11) EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA;

12) UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI;

13) DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI; 14) POMOCY OFIAROM KATASTROF, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, KONFLIKTÓW ZBROJNYCH I WOJEN W KRAJU I ZA GRANICĄ;

15) PROMOCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA GRANICĄ;

16) DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA

bottom of page